กฎของการพนันที่คุณต้องเรียนรู้เอาไว้

การเดิมพัน

ตอนแรก พวกเราน่าจะมาพินิจพิจารณาคำศัพท์ การเดิมพัน” เป็นอย่างไรซะก่อนรวมทั้งยิ่งกว่านั้น
พวกเราก็ยังมีคำไทยอีกคำหนึ่ง เรียกว่า ต่อรอง” ซึ่งพวกเราชอบบอกรวมกันไปว่าการเดิมพัน 

ผมก็ต้องการจะแจกแจงว่า การเดิมพัน เป็นยังไง พนันขันต่อ เป็นอย่างไร ซะก่อน เพราะเหตุว่าการ

เดิมพันพนันขันต่อไม่มีบทวิจารณ์คำศัพท์ไว้ ใน ที่ไหน ซึ่งพวกที่ถูกใจใส่ความบันเทิงใจความสนุก

สนานจากกีฬาที่เล่นในร่ม ชอบมาถามไถ่กันอยู่เป็นประจำ แต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ศาลฎีกา

ก็ได้ให้คำตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การเดิมพันต้องมีการได้เสียทรัพย์สินหรือสินทรัพย์อย่าง

ชัดเจนแจ้ง ไม่ใช่มีแม้กระนั้นได้หรือเสียแต่อย่างเดียว เข้าทำนองได้เสียกินกันหาใช่การเดิมพันไม่ 

ตัวอย่างเช่น การเล่น การเล่นตามสมาพันธ์ เพื่อเอาของกินมารับประทาน เอาเหล้ามาดื่ม หรือ

เอาบุรีมาดูดกัน ฯลฯ

ในประมวลกฎหมายแพ่ง ได้แยกคำร้องขอคำว่าการพนันหรือพนันขันต่อไว้ต่างหากจากกันพอเพียง

จะชี้แจงความหมายของคำว่า การเดิมพันแล้วก็พนันขันต่อได้ดังต่อไปนี้
การเดิมพัน หมายถึง การเข้าเล่นเสี่ยงดวงซึ่งจำต้องใช้ความฉลาดและก็ความสามารถมาพนันเอาสิน

ทรัพย์กันจะโดยถูกใจหรือมิเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม ดังเช่นว่า การเล่นการเดิมพันไพ่โคน

 บิลเลียดรู แล้วก็ตีผี ฯลฯ” “ต่อรอง” หมายถึง การเล่นที่บุคคลสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันข้ามในเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่แน่นอน อันจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งได้มาตกลงกันว่า ถ้าเกิดสถานะการณ์

เป็นไปตามนั้นจริง ข้างหนึ่งแพ้แล้วก็อีกข้างหนึ่งชนะ ข้างแพ้จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองให้แก่ผู้ชนะจาก

ที่ได้ตกลงกันไว้อาทิเช่นพนันกันว่าสะพานจะเปิดเมื่อใด คนไหนกันจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนถัดไป 

แชมเปี้ยนโลกมวยสากลคนถัดไปเป็นคนไหนฯลฯ

ในข้อบังคับซึ่งเกี่ยวกับการเดิมพันโดยตรงซึ่งอย่างเช่นพ.ร.บ.การเดิมพัน ก็ไม่ได้แยกคำพินิจพิจารณา

คำศัพท์ไว้อย่างเดียวกัน อะไรก็ดีแล้ว ได้มีมาตรา ทวิ ข้อบังคับเสริมเติมไว้เพื่อขยายความหมายของ

คำว่า การเล่นในพ.ร.บ.การเดิมพัน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายรวมทั้งแนวทางการทำนายด้วย

 ซึ่งพอๆกับว่า คำว่าการพนันนั้นรวมถึงและการพนันขันต่อด้วย
ลักษณะทั่วไปของการเดิมพันจะเป็นความไม่ถูกอาญาก็เมื่อข้อบังคับข้อบังคับห้าม ไหมได้รับอนุญาต

จากเจ้าหน้าที่รวมทั้งพนันเอาเงินทองกันด้วย ซึ่งประเด็นนี้ในตัวบทของพ.ร.บ.การเดิมพันได้แยกลักษณะ

ข้อผิดพลาดถึงประเด็นการห้ามไม่ให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอัน

กำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การเดิมพันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่น

รุนแรงอื่นใด

ซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มอีกห้ามไว้ แม้กระนั้นเมื่อรัฐบาล 

ตรึกตรองมีความคิดเห็นว่า ใน สถานที่ใดเหมาะสมจะอนุญาตภายใต้บังคับข้อจำกัดอะไรก็ตามให้มีการ

เล่นจำพวกใดก็อนุญาตได้ โดยออกพระราชกฤษฎีกา จากบทบัญญัตินี้จะมองเห็นได้ว่าข้อบังคับได้ห้าม

การอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันไว้โดยเด็ดขาดคนจัดให้มีบางครั้งก็อาจจะมิได้เล่น คนเล่

อาจจะมิได้พนัน แม้กระนั้นผู้พนันควรจะเป็นผู้เล่นเสมอ ซึ่งมาจากมาตรา ทวิ ที่ชี้แจงความหมายของคำว่า

 การเล่น ซึ่งสื่อความหมายรวมตลอดถึงการทายรวมทั้งพยากรณ์ด้วยนั้นเอง ซึ่งการจัดให้มี หรือเข้าเล่น

 หรือเข้าพนันสำหรับในการเล่นตามความลับวรรคนี้ ควรต้องได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งจะทำเป็นโดยถูกกฎหมาย

 แต่ว่าทางที่จะทำให้ได้รับอนุญาตโดยถูกใจนั้นทำเป็นยากยิ่ง เพราะเหตุว่ารัฐบาลจะได้อนุญาตก็เมื่อได้

ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว ความอยากเล่นในขณะขอกับในขณะที่จะได้รับอนุญาตไกลห่างกันมากมาย 

แล้วก็โดยเฉพาะทางการก็ไม่มีหลักการที่จะอนุญาตด้วยก็สำเร็จให้เป็นไปไม่ได้จะอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพันตามบัญชี กรัม ได้เลย